Vilkår og Betingelser
 
Både fører og og personen som står for avtalen må være minst 23 år gammel, og skal vise gyldig førerkort. Unntak kan kun gjøres etter avtale med Rent a Car Alta.

Kjøring utenfor Norge krever en skriftlig bekreftelse fra Rent a Car Alta.

Leiebilen utleveres med full drifstofftank og skal innleveres med full drifstofftank.

Gjennom leieperioden, er den som står for leien av bilen også ansvarlig person, og skal bruke den som det er ens egen. Dette innebærer også ansvaret for overtredelser som feil parkering, fartsovertredelse, bom kostnader, tauing, og andre kostnader og overtredelser som måtte inntreffe i leieperioden. Hvis det skulle oppstå noen av disse overtredelser / gebyrer, er det leietaker som er ansvarlig for å betale innen gitte tidsfrister. Rent a Car Alta vil belaste ekstra Kr.250,- ved for sen
betaling av nevnte kostnader

Problemer med motoren eller ulykke, kontakt Rent a Car Alta umiddelbart. Leietaker av bilen er ansvarlig for alle skader som oppstår i løpet av leien. Hvis en ulykke eller skade oppstår, må et skadeskjema fylles ut av leietaker. Obligatorisk egenandel ved inntredelse av forsikring er maks Kr. 10.000,- (standard forsikring) og maks Kr. 5.000,- (utvidet/full forsikring) men med unntak av grov uaktsomhet og uforsiktig atferd. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten) Kontroll av oljenivået, kjøle væske osv. er leietakers ansvar, skader påført bilen pga. mangelfull kontroll av overnevnte vil belastes leietaker.

Hvis bilen returneres med f.eks. store mengder skitt, søppel, tomme flasker osv. vil Rent a Car belaste leietager av bilen Kr. 500, - for utvidet renhold av bilen.

Returneres bilen med mangelfull opp tanking, belastes kreditt kortet til ansvarlig leietager av bilen.
Rent a Car Alta vil belaste ekstra Kr. 250,- for å sende faktura på mangelfull opp tanking.
Hvis ansvarlig leietager ikke betaler for sin obligatoriske egenandel ved skade, så vil Rent a Car Alta belaste Kr. 10.000, - (standard forsikring) og Kr. 5.000,- (Utvidet/full forsikring) på leietakers kredittkort. (forsikringstype er stadfestet på leie ordren/kontrakten)
 

Vi ønsker deg en hyggelig tur, og vi håper du får et hyggelig opphold i Finnmark.


Rent a Car Alta


Kontakt

Storengveien 21, N - 9515 Alta
tor-age@snowmobile-safari.no
Tel: (0047) 482 04 440

Support 24h

Multiple Locations

Book Online